Address

eRko – HKSD

Address: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovakia

ID: 00605093

TIN: 2020848214

Legal form: občianske združenie

IBAN:
SK35 3100 0000 0040 0071 3527

BIC/SWIFT: LUBASKBX

BANK: Sberbank Slovensko a.s.

Contact Us

Office:

erko@erko.sk

+421 907 713 169

 

Kristína Kružicová

Head of International Committee

kiks@erko.sk

 

Filip Tkáč

web administrator

filip@erko.sk

 

Juraj Králik

chairman of eRko

juraj.kralik@erko.sk

 

Maroš Čaučík

Director of Dobrá novina programme

maros@erko.sk

 

Katarína Jantáková

Editor in chief of Rebrík magazine

rebrik@erko.sk